iPhone 12 mini và iPhone 12 ra mắt: nhiều nâng cấp, giá từ 16 triệu